Szolgáltatási feltételek

A Jobrapido által a Felhasználóinak nyújtott Szolgáltatást ezek a Szolgáltatási feltételek szabályozzák. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja ezeket a Szolgáltatási feltételeket és azt a személyes adatok feldolgozására vonatkozó adatvédelmi értesítést, amely itt megtekinthető: hu.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Elérhetőségek

A Szolgáltatással kapcsolatban minden tájékozódás az alábbi elérhetőségek révén biztosított:
JobrapidoSrl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milánó (MI) – Olaszország
Adó- és közösségi szám: IT11876271005
A Milánói Kereskedelmi Kamarán bejegyzett vállalat
Teljes mértékben befizetett jegyzett tőke: € 5.000.000

2. Mi a Jobrapido?

Álláskeresés

A Jobrapido-n közzétett hirdetések egyéb weboldalakról kerülnek automatikusan átvételre vagy a Hirdető teszi őket közzé a Jobrapido-n. Amikor a hirdetések harmadik felek weboldalairól származnak, akkor a Jobrapido indexeli ezeket és egy egyszerű kivonatot tesz közzé a linkkel, mely lehetővé teszi a teljes hirdetés megjelenítését az eredeti weboldalon. A Felhasználó, aki meg szeretné tekinteni a hirdetést, a linkre kattintva elhagyja a Jobrapido wevoldalát, hogy harmadik felek weboldalán navigáljon, melyek tartalmáért a Jobrapido nem vállal semmiféle felelősséget.

Job Alert és Hirdetések e-mailen keresztül

Ha megadja az e-mail címét, akkor a Felhasználó regisztrálhat a "Job Alert" szolgáltatásra és e-mailen keresztül tájékoztatást fog kapni a regisztráció során vagy később beállított paramétereknek megfelelő új álláshirdetésekről. Az új hirdetésekről való tájékoztatáson kívül a Job Alert szolgáltatáson keresztül kaphat a beállított paramétereknek megfelelő közvetlen hirdetéseket is.

A Felhasználó bármely pillanatban módosíthatja a weboldalon beállított paramétereit vagy kérheti a Szolgáltatás deaktiválását. A vállalati eljárásokkal összhangban a Jobrapido deaktiválhatja a fiókot abban az esetben is, ha ez huzamosabb ideig nem kerül használatra. A Felhasználó bármikor ismét regisztrálhatja magát.
Az önéletrajz feltöltése.
A regisztráció után a Jobrapido lehetővé teszi a Felhasználó önéletrajzának a feltöltését a saját rendszereire, hogy lehetővé tegye az önéletrajz egyszerű elérését és frissítését, valamint a Felhasználó beleegyezése esetén az ehhez való hozzáférést harmadik felek által, hogy elősegítse a kapcsolatot az álláskereső és az álláshirdető között. Ez a funkció még nem működik. Az érintett tevékenység a személyzet kiválasztási tevékenységek közé tartozik és ezért csak Munkaközvetítő ügynökségek végezhetik el. A Jobrapido mindig különös figyelmet fordít a saját Ügyfelei jogaira, a leírt funkciót csak akkor fogja aktiválni, ha erre engedélyt kap a kompetens hivatalos szervektől.

Néhány esetben a Jobrapido harmadik ügyfeleit (pl. személyzetkereső és kiválasztó társaság, head hunter etc.) érdekelheti a Felhasználó önéletrajzához való hozzáférésen kívül az is, hogy lehetővé tegyen az Ügyfél számára egy preferált csatornát, hogy regisztrálhasson az említett harmadik felek platformján és/vagy szolgáltatásaira. Ez megkönnyítheti a professzionális keresést és növelheti a Jobrapido által nyújtott lehetőségeket. Ezért a szolgáltatásra való regisztráció pillanatában az Ügyféltől kérni fogunk egy kifejezett és konkrét hozzájárulást az említett felekhez való regisztráláshoz. E Feleknek kötelező az Ügyfelek pontos tájékoztatása a felajánlott szolgáltatásokról és vonatkozó feltételekről, és fel kell kérniük az Ügyfelet a vonatkozó regisztrációs opció jóváhagyására vagy visszavonására. A Jobrapido-n az érintett szolgáltatásra vonatkozó hozzájárulás szabad és opcionális, a hozzájárulás megtagadása nem folyásolja be a Jobrapido szolgáltatásainak a biztosítását. A hozzájárulás megtagadása kizárólag csak a harmadik felek platformjain való regisztrációra vonatkozó aktiválási opcióra vonatkozik.

A regisztrált Ügyfeleket e-mailben fogjuk tájékoztatni az Önéletrajz feltöltése szolgáltatás aktiválásáról és az egyéb olyan szolgáltatásokról, melyet a Jobrapido bevezethet a jövőben.

3. Anyagi felelősség korlátozása

A más honlapok által végzett szkennelési és indexelési tevékenységből származó hirdetések nem esnek semmilyen korábbi ellenőrzés hatálya alá. Az Értesítés munkalehetőségről elnevezésű tevékenység vonatkozásában, egyszersmind a keresett álláslehetőségeknek e-mailben történő elküldése tekintetében a Jobrapido nem végez semmilyen tanácsadási tevékenységet a vállalatok részéről történő személyzetkeresés céljából, ugyanakkor saját tevékenységét az adatgyűjtésre és arra korlátozza, hogy a Hirdetők által megjelentetett Hirdetésekből minél többet bocsásson a Felhasználók rendelkezésére, egyszersmind tájékoztatva is őket az általuk kiválasztott álláskategóriákba tartozó új Hirdetésekről. Ezért az állásajánlat tartalma szempontjából a kizárólagos felelősség a Hirdetőé. A Jobrapido nem vesz részt a Hirdetők és Felhasználók közötti egyeztetésen, és nem is végez semmilyen ellenőrzést az állásajánlatok minőségével, biztonságosságával, illetve jogszerűségével kapcsolatban, sőt a Felhasználók által a Hirdetőknek küldött információk valóságtartalmával kapcsolatban sem.
A Felhasználó – a jogszabályban biztosított határokon belül – feloldja és mentesíti a Jobrapidót minden anyagi felelősség alól, amely az ő vagy harmadik fél részéről felmerülő bármely olyan esetleges kárigényt, illetve kártérítést érinti, amely a Honlapon megjelentetett, illetve a Felhasználónak e-mailben elküldött Hirdetésekből ered.
A Jobrapido nem tekinthető felelősnek a Szolgáltatásokban azon harmadik fél részéről felmerülő fennakadásért, amely a Szolgáltatások nyújtásáért felelős.
Meghatározott esetekben – pl. amikor az önéletrajzot harmadik fél rendelkezésére bocsátják – a Jobrapido meg szándékozik könnyíteni az egyeztetést a jelentkezések és az állásajánlatok között azáltal, hogy közvetlen kapcsolat kialakítását biztosítja a potenciális munkavállalók és a vállalatok között. Az említett tevékenységek tekintetében a Jobrapido – az alkalmazandó rendelkezések értelmében, és az illetékes hatóságok előtt lefolytatott engedélyezési eljárás lefolytatása után – munkaközvetítő irodaként működik.
Ha az Értesítés munkalehetőségről Szolgáltatásra e-mail cím megadásával regisztrál, a Felhasználó felelős a hitelesítés biztonságosságáért, amelyet a Jobrapido Sütije határoz meg. Az említett Süti aktív marad, egyszersmind automatikusan mindaddig felismeri a Felhasználó böngészőjét, amíg a „Kilépés” hivatkozásra nem kattintanak, ami a honlapon történő következő látogatáskor megakadályozza az automatikus azonosítást.

4. Szerzői jog

A „Jobrapido”-védjegy, minden védjegy, akár figuratív, akár nem, valamint minden szimbólum, kereskedelmi név, szolgáltatási védjegy, névre utaló védjegy, illusztráció, kép és logó, amely a Honlapon megjelenik, a Jobrapidónak és licenciája birtokosának a kizárólagos tulajdona és az is marad, ugyanakkor a felsoroltakat a védjegyekre alkalmazandó jogszabályok és a vonatkozó nemzetközi egyezmények védik.
A Honlapon megjelenő és harmadik félhez tartozó képek, szövegek és megkülönböztető jelzések (pl. védjegyek, tartománynevek stb.) az illető tulajdonosokéi, amelyeket kizárólag a Hirdetésekkel kapcsolatos tulajdonosi jogosultságnak a megjelenítésére használnak.

5. Illetékesség

A jelen megállapodás – a fogyasztóvédelem vonatkozásában alkalmazandó rendelkezésekben előírt kivételek kivételével – az olasz jogszabályok, egyszersmind a Milánói Bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

6. A jelen Szolgáltatási feltételek módosítása

A Jobrapido fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Szolgáltatási feltételeket bármikor módosítsa oly módon, hogy a Felhasználót a Honlapon történő közzététellel értesíti.
A Szolgáltatást az említett értesítés közzététele után is igénybe vevő Felhasználó fenntartás nélkül elfogadja az új Feltételeket.

7. Meghatározások

Hirdetés vagy Álláshirdetés
A Weboldalon elérhető álláshirdetés, melynek tartalmát vagy közvetlenül a Jobrapido oldalon teszik közzé, vagy pedig automatikusan más álláshirdetési weboldalakról hívják le, mely esetben ez a tény szerepel magában a hirdetésben is, és ilyen esetben a Jobrapido a hirdetésnek csak egy kivonatát közli.

Hirdető
Azon személy, aki Álláshirdetéseket tesz közzé a Jobrapido weboldalon.

Szolgáltatás

A Jobrapido által kínált, a Hirdetéseknek a Weboldalon történő indexelésére, közzétételére és megjelenítésére kiterjedő szolgáltatás, valamint elektronikus levélen keresztül történő kapcsolattartás.

Szolgáltatási feltételek vagy Feltételek
A jelen általános szolgáltatási feltételek.

Személyes adatok
Személyes adatnak minősül bármely olyan, természetes személyre vonatkozó adat, amely bármely más adatra (pl. személyi azonosító számra) való hivatkozással azonosítja – akár közvetett módon – az ilyen természetes személyt, vagy ilyen azonosításra alkalmas.

Érdekelt fél

Az a természetes vagy jogi személy, akire vagy amire a Személyes adatok utalnak.

Weboldal
A Jobrapido az állásokra szakosodott keresőmotor, mely a világ különböző országaiban helyi változatokban is működik, és mely a jobrapido.com weboldal alatt működik.

Adatszabályozó
Azon természetes vagy jogi személy, hatóság vagy bármely más szervezet vagy egyesület, akinek vagy amelynek jogában áll – akár más tulajdonossal egyetemben – döntést hozni személyes adatok feldolgozásának céljairól és módszereiről, valamint a jelen Weboldal üzemeltetésével és felhasználásával kapcsolatos módokról, többek között a biztonsági profilról.

Felhasználó
A Honlap által kínált szolgáltatásokat és termékeket igénybe vevő alany.